Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 127

Tổng lượt truy cập: 513.529

     Tối 29/12/2023, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính nhân dịp quyết toán khoá sổ ngân sách cuối năm 2023.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/o/3cmsnew-portlet/ViewImage?imagename=291223webQTT9_1703861611141.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm, chúc mừng Sở Tài chính nhân dịp quyết toán cuối năm 2023

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đức Đồng cho biết, năm 2023, toàn hệ thống đã huy động tăng 3.700 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng đạt gần 13%, nợ xấu được khống chế ở mức 0.97%; việc chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính được chú trọng để đảm bảo quyền lợi cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị trong thời gian qua. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và doanh nghiệp, nền kinh tế của tỉnh Quảng Trị có mức tăng trưởng khá với thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 6,68%, trong đó sự đóng góp của Ngân hàng nhà nước nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng rất lớn. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nỗ lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, triển khai kịp thời, hiệu quả nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/291223webQTcTNHNN.jpg/864928bb-55c3-dbac-7f60-d4f75f8246e3?t=1703861514093

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm, chúc mừng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị nhân dịp quyết toán cuối năm 2023

Đến thăm và động viên cán bộ công chức Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài chính trong năm 2023. Những kết quả đạt được của ngành đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị ngành Tài chính tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, đúng dự toán, tiết kiệm và hiệu quả…

Trích nguồn: Phạm Mỹ Hạnh - Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn