Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 605

Tổng lượt truy cập: 489.375

Chiều ngày 08/01/2023, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh làm việc với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trương Chí Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh Hoàng Đức Thắng phát biểu tại buổi giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 8/4/2022 về phục hồi và phát triển KT - XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2023, trong đó, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương.

Các chính sách cụ thể đã được triển khai gồm miễn, giảm thuế; an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Trong 2 năm 2022 - 2023, đối với giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, đã giảm cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh 294,1 tỉ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn 490,5 tỉ đồng; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 16,8 tỉ đồng; giảm lệ phí trước bạ 86,7 tỉ đồng; giảm một số loại phí, lệ phí hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch bệnh 10,1 tỉ đồng.

Về chính sách an sinh xã hội, đã cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn 19 tỷ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 0,58 tỷ đồng; hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 1,2 tỷ đồng.

Đối với chính sách đầu tư phát triển, đã phân bổ nguồn vốn 161 tỉ đồng thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị và dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 9 trung tâm y tế huyện và 7 trạm y tế xã. Bố trí nguồn lực 230 tỉ đồng thực hiện dự án Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu Sông Hiếu), trong đó vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH 203 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương 27 tỉ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất theo Nghị quyết 43 đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt năm 2023 giảm khoảng 400 tỉ đồng, dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán, các nhiệm vụ phát sinh cấp bách và cân đối thu, chi của các cấp ngân sách; nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; việc thu tiền sử dụng đất đạt thấp ảnh hưởng lớn đến vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2023 của địa phương.

Từ đó các đơn vị kiến nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 250 tỉ đồng bù đắp số giảm thu ngân sách địa phương năm 2023.

Kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thu ngân sách nhà nước khu vực sản xuất kinh doanh; việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tình hình triển khai các dự án trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình phục hồi và phát triển KT - XH và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại phiên làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời ghi nhận các kiến nghị của 2 đơn vị để tổng hợp, kiến nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho địa phương.

Trích nguồn: Lê Minh – Báo Quảng Trị

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế...

 • Cập nhật: 17-04-2024

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh...

 • Cập nhật: 14-03-2024

Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 về Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng...

 • Cập nhật: 11-03-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn