Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 86

Tổng lượt truy cập: 531.053

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng.

Sáng 01/7/2024, Sở Tài chính Quảng Trị tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 7 năm 2024. Tham dự buổi sinh hoạt gồm toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính.

Tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, đồng chí Nguyễn Thị Diệu (Chi bộ TCHCSN-Thanh Tra) kể câu chuyện về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề: Học Bác Hồ qua một bức thư nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu kể câu chuyện của Bác Hồ tại buổi sinh hoạt

Đồng chí Lê Thị Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Sở tích cực tuyên truyền, giới thiệu, lan toả về các hoạt động của Lễ hội Vì Hoà Bình trong thời gian sắp tới.

Cũng trong buổi sinh hoạt, đồng chí Giám đốc đã ghi nhận sự tích cực, cố gắng của các phòng: Văn phòng, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra trong việc tiếp đón các đoàn về thăm và tri ân các anh hùng Liệt sĩ trong dịp 27/7. Qua đó nhắc nhở các phòng quan tâm, chú trọng thực hiện các công việc có liên quan đến các chế độ chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2024, Luật Giá 2023 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới, các phòng chủ động nghiên cứu, nắm bắt để thực hiện công việc.

Văn phòng căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI (28/8/1645-28/8/2025), để chủ động tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở lưu ý công chức, người lao động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và chúc toàn thể công chức và người lao động Sở Tài chính bắt đầu tuần làm việc mới đầy năng lượng, hiệu quả cao./.

Hồ Thị Mai Trang

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn