Trang chủ - Sở Tài chính

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 610

Tổng lượt truy cập: 230.671

Từ ngày 01/8/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
 

Hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) của Công đoàn Sở Tài chính

Hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) và hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn Sở Tài chính hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 02/10/2022, Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn Sở Tài chính tổ chức vệ sinh môi trường tại khu vực bãi tắm Cửa Việt.

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Thị Thanh - Tỉnh...

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 43 - KH/ĐUK, ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII....

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHĂM SÓC PHẦN MỘ ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Ngày 26/01/2022, toàn bộ đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Tài chính đã tiến hành các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên phần mộ liệt sỹ được phân công chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9

Danh bạ Cập nhật: 25-03-2022
am nhac hinh anh video

 

Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 02 năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu của tháng”; Công văn số 261-CV/ĐUK ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt...

Công văn số 4526/STC-QLNS ngày 29/11/2022 của Sở Tài chính về việc công khai dự toán...

 • Cập nhật: 09-01-2023

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Công văn số 44/UBND-KGVX ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện...

 • Cập nhật: 06-01-2023

Phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về tổ...

 • Cập nhật: 06-01-2023

Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định nội dung mức hỗ trợ để...

 • Cập nhật: 23-12-2022

Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 về xác định phạm vi vành đai biên giới,...

 • Cập nhật: 23-12-2022

Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị...

 • Cập nhật: 21-10-2022

Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị...

 • Cập nhật: 21-10-2022

Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư...

 • Cập nhật: 25-11-2022

Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính...

 • Cập nhật: 20-06-2022

Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày17/5/2022 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV...

 • Cập nhật: 24-05-2022

Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính...

 • Cập nhật: 24-05-2022

Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC...

 • Cập nhật: 17-05-2022

Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/4/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử...

 • Cập nhật: 05-05-2022

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

  Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính;  Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

 
 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233.3852.130 - Fax: 0233.3856.086 * Website: www.stcquangtri.gov.vn Email: sotc@quangtri.gov.vn