Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 165

Tổng lượt truy cập: 533.908

Sáng ngày 03/11/2022, tại Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 39/QĐ-TTr ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, tài sản, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 03/11/2022, tại Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 39/QĐ-TTr ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, tài sản, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.