Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 145

Tổng lượt truy cập: 531.112

Thực hiện Công văn số 261-CV/ĐUK ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng.

Sáng 03/6/2024, Sở Tài chính Quảng Trị tổ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6 năm 2024. Tham dự buổi sinh hoạt gồm toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính.

Tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, đồng chí Võ Thị Hoài Giang  (Chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng) kể câu chuyện về Bác Hồ với tựa đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất con người của Phật giáo”

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\35095836-7e58-4280-9953-225307520669.jpg

Đồng chí Võ Thị Hoài Giang kể câu chuyện về Bác Hồ tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt một số nội dung đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động:

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\98d9e048-e2ea-4b3d-9d24-9a22a4d0e421.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở phát biểu tại buổi sinh hoạt

Các đồng chí mới được bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí việc làm phát huy năng lực chuyên môn, nắm bắt công việc mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các phòng khẩn trương hoàn thành các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh khóa XIII đảm bảo thời gian quy định.

Thực hiện nghiêm thông báo kết luận của giám đốc Sở tại buổi họp giao ban chuyên môn tháng 5. Ngoài ra, các phòng lưu ý ngoài việc xử lý các các văn bản được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trên hệ thống “theodoichidao”, phải thực hiện xử lý các văn bản theo đề nghị phối hợp của các cơ quan, đơn vị huyện, thành phố, thị xã gửi đến kịp thời, đúng theo quy định

Cán bộ công chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc toàn thể công chức và người lao động Sở Tài chính bắt đầu tuần làm việc mới đầy năng lượng, hiệu quả cao./.

Hồ Thị Mai Trang

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn