Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 148

Tổng lượt truy cập: 533.891

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài chính, BTV Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 18/3/2022, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi Đoàn Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Sở Tài chính.

Đại hội vinh dự được đón tiếp và nhận sự chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Lê Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, các đổng chí Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở đã tham dự, động viên, chia vui cùng Đại hội.

 

 

Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sở Tài chính - Trách nhiệm - Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, là những nội dung xuyên suốt được Chi đoàn Sở Tài chính đưa vào Chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới nhằm đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên Sở Tài chính ngày càng phát triển.

Đại hội đã tập trung thảo luận các Báo cáo chính trị, là cơ sở để xây dựng mục tiêu phương hướng của Đại hội trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế, tạo tiền đề vững chắc để công tác Đoàn trong chi đoàn ngày càng phát triển; Kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thanh, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, đồng chí Lê Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đại hội đã bổ sung vào nội dung, phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ tới.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, sôi nổi với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 05 đồng chí có đủ năng lực, nhiệt huyết để gánh vác trọng trách mà Đại hội giao phó; Đồng chí Trần Bình Minh được bầu giữ chức danh Bí thư Chi đoàn và bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Tập thể Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới thể hiện sự quyết tâm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn để xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Sở Tài chính trong thời gian tới.

 

Thông tư số 51/2024/TT-BTC ngày 18/7/2024 của Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư liên...

 • Cập nhật: 18-07-2024

Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 17-07-2024

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 64/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định đối tượng,...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 181/7/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức...

 • Cập nhật: 11-07-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn