Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 164

Tổng lượt truy cập: 513.566

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu của tháng”; Công văn số 261-CV/ĐUK ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng; Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng năm 2022;

Ngày 06/6/2022, Sở Tài chính Quảng Trị  đã tổ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng 6 năm 2022. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Sở.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận sự tích cực, chủ động giải quyết công việc trong thời gian qua của các phòng thuộc Sở; thông tin về những chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gia tới của Đảng ủy Sở Tài chính.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Lê Thị Thanh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức một số nội dung nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2022; chủ động theo dõi, rà soát các công việc được phân công để triển khai thực hiên đúng tiến độ; Các phòng thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Lê Thị Thanh tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; … cũng như việc chấp hành nghiêm túc thời giờ làm việc theo quy định.

Tại buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ các cán bộ, công chức Sở Tài chính đã được nghe đồng chí Võ Thị Hoài Giang, đảng viên chi bộ Quản lý ngân sách – Văn phòng kể câu chuyện về Bác Hồ với tựa đề: “Bài học về thời gian”./.

Ban Biên tập

 

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn