Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 157

Tổng lượt truy cập: 531.124

Thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 5562/BGTVT-TTCNTT ngày 30/5/2023 về việc tăng cường triển khai dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; Văn bản số 3371/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/5/2023 về việc tăng cường triển khai DVC toàn trình đổi GPLX trên Cổng DVC quốc gia; Văn bản số 3635/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/6/2023 về việc triển khai đẩy mạnh DVC trực tuyến toàn trình đổi GPLX trên Cổng DVC quốc gia; Sở Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy khám sức khỏe điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; đến nay đã triển khai thực hiện thí điểm thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngày 10/8/2023, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1648/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn việc đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Để tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện việc đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại trong thực hiện thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn:

   1. Cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đường dẫn https://dichvucong.gov.vn, có 5 bước thực hiện cụ thể như sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

- Bước 2: Chọn phương thức đăng ký: Ngoài phương thức đăng ký thông qua số điện thoại là phương thức phổ biến nhất, các cá nhân, tổ chức cũng có thể đăng ký thông qua một số phương thức sau:

+ Đăng ký thông qua tài khoản bằng mã BHXH (chỉ dành cho công dân).

+ Đăng ký thông qua tài khoản Bưu điện Việt Nam (chỉ dành cho công dân).

+ Đăng ký thông qua USB ký số.

+ Đăng ký thông qua sim ký số.

- Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

- Bước 5: Nhập mật khẩu và nhận thông báo đăng ký.

       2. Hướng dẫn cách đổi GPLX trực tuyến toàn trình

- Thủ tục đổi GPLX trực tuyến toàn trình cho phép người có nhu cầu đổi GPLX kê khai trực tuyến thông tin trên cổng dịch vụ công, đính kèm file hồ sơ, giấy khám sức khỏe, tiến hành thanh toán lệ phí online để nhận GPLX ngay tại nhà, không cần phải đi đến Sở GTVT để làm thủ tục như trước.

- Yêu cầu, chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua mạng:

+ Có tài khoản dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử VneID;

+ Có giấy khám sức khỏe lái xe điện tử do cơ sở khám chữa bệnh cấp hoặc file PDF của giấy khám sức khỏe lái xe được chứng thực điện tử (là Giấy KSK được chứng thực điện tử tại UBND xã/phường trên Cổng DVCQG). Nếu đổi GPLX hạng A1, A2, A3 thì không cần khám sức khỏe.

+ File scan màu 2 mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng, có định dạng file PDF hoặc .docx (file Word).

+ File scan màu 2 mặt của CMND/CCCD, định dạng file PDF hoặc .docx (file Word).

Có 9 bước thực hiện thao tác như sau:

+ Bước 1: Vào trang web đổi giấy phép lái xe trực tuyến (https://dvc4.gplx.gov.vn) và đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ công quốc gia.

+ Bước 2: Chọn cơ quan tiếp nhận đổi giấy phép lái xe, tra cứu và bổ sung thông tin GPLX.

+ Bước 3: Nhập thông tin sức khỏe của người lái xe.

+ Bước 4: Tải lên ảnh chụp chân dung để in trên GPLX.

+ Bước 5: Tải file ảnh màu GPLX và CMND/CCCD lên Cổng dịch vụ công.

+ Bước 6: Kiểm tra, bổ sung thông tin; cam kết và nộp trực tuyến hồ sơ đổi GPLX.

+ Bước 7: Chọn hình thức thanh toán và nhận GPLX, khai báo địa chỉ nhận GPLX.

+ Bước 8: Chọn hình thức thanh toán lệ phí đổi GPLX trực tuyến.

+ Bước 9: Tra cứu, theo dõi kết quả giải quyết cấp GPLX.

     - Một số lưu ý khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua mạng

+ Để đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 cần phải có giấy khám sức khỏe điện tử trước

+ Người đổi GPLX phải có tài khoản ngân hàng hỗ trợ internet/mobile banking hoặc có tài khoản ví điện tử để thanh toán lệ phí trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nội dung chi tiết của Công văn số 1648/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông vận tải được đăng tải (tại đây)./.

                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Huệ        

 

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn