Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 138

Tổng lượt truy cập: 531.105

Học Bác để nâng cao hiệu quả công tác

Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện có 03 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên. Những năm qua, bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tạo chuyển biến trong nhận thức với những cách làm sáng tạo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khóa và ban hành Nghị quyết xác định chỉ tiêu hằng năm Đảng bộ phải xây dựng ít nhất 02 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hàng năm, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức đăng ký tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đăng ký cam kết thực hiện của mỗi cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hàng năm, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Sở thực hiện ký cam kết trách nhiệm nêu gương của tập thể và cá nhân với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc ký cam kết trách nhiệm với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy; các Trưởng phòng ký cam kết trách nhiệm của tập thể và cá nhân với Ban Giám đốc Sở. Việc ký cam kết về nêu gương đã phát huy tốt trách nhiệm của cá nhân trước tập thể, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực, tác phong công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Để những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa, thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên từ cấp Đảng bộ đến cấp Chi bộ, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép vào các hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng ủy…, đặc biệt chỉ đạo tổ chức hiệu quả các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo từng đợt, mỗi đợt có một chủ đề cụ thể gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có điều kiện nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và thể hiện chính kiến của mình, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Sở Tài chính đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để vừa góp phần tu dưỡng đạo đức cách mạng vừa khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục thanh niên thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, từ đó hăng hái trong hoạt động thực tiễn, phát huy tốt nhất vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. 

Không chỉ chú trọng về nội dung, Đảng bộ Sở Tài chính còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu. Các khẩu hiệu tuyên truyền được Đảng bộ lựa chọn và chỉ đạo thực hiện chạy chữ trang trọng ngay tại bảng điện tử đặt phía trước trụ sở làm việc. Các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức được công khai tại tiền sảnh để mỗi cán bộ, đảng viên thương xuyên đối chiếu, trau dồi đạo đức của bản thân.

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị tăng cường sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện một số chính sách của Nhà nước về miễn, giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm giảm nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thu từ hộ sản xuất kinh doanh…. Tuy nhiên, các đơn vị trong ngành tài chính nói chung và Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị nói riêng đã nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế; triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được diễn ra thông suốt. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 2 năm 2020, 2021 đều vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Cụ thể, năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 107% dự toán HĐND tỉnh giao và 131% dự toán TW giao; Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 160% dự toán HĐND tỉnh giao và 193% dự toán Trung ương giao.

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách địa phương, Đảng bộ Sở Tài chính tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, quản lý ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đảm bảo tốt các nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán. Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động dành nguồn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách, phát sinh.

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Sở Tài chính cũng chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” và tinh thần “Tương thân tương ái”, hàng năm, cán bộ công nhân viên Sở Tài chính tích cực ủng hộ, tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp, ngành phát động. Riêng năm 2021, cán bộ, đảng viên, người lao động Sở Tài chính đã tự nguyện trích lương để ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, quỹ “Tiếp sức đến trường”, chương trình “Sóng và máy tính cho em”, quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền hơn 87 triệu đồng… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Đảng bộ đã có những việc làm thiết thực chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh và tự nguyện trích lương để ủng hộ quỹ “Phòng, chống Covid-19” với số tiền 5.000.000 đồng; đóng góp hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận số tiền 8.300.000 đồng.

Bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị đã thực sự tạo ra những chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, từ đó, góp phần làm tốt công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, cũng như nhiều nhiều vụ chính trị khác. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; Đảng bộ xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Châu Minh

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn