Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 39

Tổng lượt truy cập: 513.441

Triển khai Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 21/4/2023, Sở Tài chính phối hợp với Công ty HiPT tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tham dự buổi tập huấn có 50 đại biểu là công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các siêu thị trên địa bàn tỉnh.