Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 104

Tổng lượt truy cập: 531.071

Thực hiện Kế hoạch số 3207/KH-STC ngày 30/8/2023 của Sở Tài chính, ngày 31/8/2023, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị bàn giải pháp khắc phục, duy trì, cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính, PAPI, SIPAS và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và 06 tháng đầu đầu năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà, Trưởng các phòng thuộc Sở và công chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.