Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 137

Tổng lượt truy cập: 531.104

Ngày 03/02/2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023”. Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức Sở Tài chính.

 

Đ/c Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sởkhai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Lê Thị Thanh, đồng chí Lê Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài chính. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Đồng chí Lê Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2022

Năm 2022, công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã có sự tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnhgiao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm. Các mục tiêu xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được giữ vững và phát huy; Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2022 đã đề ra.

Các Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức diễn đàn năm 2022 với 2 chuyên đề “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương đảng khóa XIII” và “ “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Công tác phát triển đảng viên mới được tiến hành thường xuyên. Công tác kiểm tra giám sát góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa vi phạm của đảng viên góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình chung của toàn Đảng bộ ... 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày các tham luận; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài chính.

 

Đ/c Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sởtrao giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

 

Đồng chí Lê Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

Ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, Bí thư Chi bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã công bố quyết định khen thưởng, trao giấy khen của Đảng ủy cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm của tập thể cấp ủy, Bí thư chi bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các cấp ủy trực thuộc và toàn thể Đảng viên đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2023./.

                                                                                                                                                   Ban biên tập./.

 

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế...

 • Cập nhật: 10-07-2024

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn