Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 32

Tổng lượt truy cập: 513.434

Chiều ngày 17/10/2023, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với ngành Tài chính để nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/o/3cmsnew-portlet/ViewImage?imagename=171023webQTT9bithu_1697555547024.jpg

Tham dự còn có đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc sở Tài chính Lê Thị Thanh cho biết, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, ngành Tài chính luôn xác định công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách và quản lý, điều hành tài chính ngân sách trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và hàng năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, ngành Tài chính, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Đối với các nhiệm vụ chi ngân sách, nhìn chung đã đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của các cấp, các ngành, các đơn vị, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy, đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách về an sinh xã hội, đáp ứng kinh phí thực hiện một số công việc đột xuất và bố trí, bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ phát sinh, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; điều hành dự phòng ngân sách đảm bảo theo quy định.

Tính đến ngày 14/10/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn: 2.700 tỷ đồng/DT 4.050 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán địa phương và 67,9% dự toán Trung ương, bằng 71,7% cùng kỳ năm 2022. Trong đó: thu nội địa: 1.865 tỷ đồng/DT 3.400 tỷ đồng, đạt 55% dự toán địa phương và đạt 56% dự toán Trung ương, bằng 58% cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 827 tỷ đồng/DT 650 tỷ đồng; đạt 127% dự toán địa phương, đạt 127% dự toán Trung ương và bằng 160% so với cùng kỳ 2022.

Một số khoản thu trong cơ cấu thu nội địa đạt thấp so với tiến độ gồm thu tiền sử dụng đất: 194,413 tỷ đồng/KH 800 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán địa phương, bằng 16,6% so với cùng kỳ 2022. Thuế bảo vệ môi trường: 149,266 tỷ đồng/KH 450 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán địa phương, bằng 61% so với cùng kỳ 2022. Lệ phí trước bạ: 109,163 tỷ đồng/KH 246 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán địa phương, bằng 52,9% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân: 105,594 tỷ đồng/KH 215 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán địa phương, bằng 61,8% so với cùng kỳ 2022. Do thị trường bất động sản đang trong thời kỳ “đóng băng”, các phiên đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian vừa qua không thành công nên đã ảnh hưởng nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ).

Tổ̉ng chi ngân sách địa phương đến ngày 14/10/2023 đạt: 8.005,273 tỷ đồng/ DT 9.520,199 tỷ đồng bằng 84% dự toán địa phương, đạt 86% dự toán Trung ương, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/171023webQTT9thanh.jpg/2a9506db-e797-7a13-cab5-6cfd3537bbdf?t=1697555431591

Giám đốc sở Tài chính Lê Thị Thanh báo cáo tại buổi làm việc

Để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngành Tài chính xác định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thuế, quản lý thuế, chống thất thu thuế một cách hiệu quả nhất thông qua việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, đẩy mạnh đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện nghiêm biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/171023webQTT9CTICH.jpg/7b845814-6a25-f9a8-4fdf-7a4e8a540c43?t=1697555486087

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Có giải pháp cụ thể vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp mới hoặc chi nhánh hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu, nộp NSNN tại địa bàn đầu tư năm 2023 và trong các năm tiếp theo…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài chính trong thời gian qua.

Đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu kỹ lưỡng, báo cáo UBND tỉnh có văn bản đề xuất với các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để có hướng giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đề nghị ngành Tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến của đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đó là, tập trung phối hợp để hoàn thành tiến độ giải ngân đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, chống thất thoát, lãng phí, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ động, tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng lưu ý ngành Tài chính cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và triển khai thường xuyên, liên tục, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

                                                                Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn