Chi tiết tin - Sở Tài chính

 
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 125

Tổng lượt truy cập: 513.527

Ngày 15/11/2023, Công đoàn viên chức tỉnh có Công văn số 21/CĐVC  việc vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin - Trao kỳ vọng” nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CCVCLĐ về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, với các nội dung sau:

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

2. Nội dung thi:

- Tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

- Sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video…) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

3. Thông điệp: “Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”.

4. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 với tên gọi “GỬI NIỀM TIN”: Thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org).

- Giai đoạn 2 với tên gọi “TRAO KỲ VỌNG”: Tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi có nội dung nêu tại mục 2 lên các trang mạng xã hội (facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #ĐH13CĐVN#niemtin&kyvong.

5. Cơ cấu giải thưởng

5.1. Giải thưởng:

- Giải tuần giai đoạn 1: Người đạt giải là người có điểm cao nhất trong 01 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba).

Trong trường hợp các bài thi có cùng số điểm, thời gian dự thi, Ban Tổ chức sẽ xét theo thời gian thi của người dự thi, dữ liệu bài thi ghi sớm hơn trong hệ thống lưu trữ dữ liệu cuộc thi sẽ được sắp xếp trên theo thứ tự trao giải.

- Giải đặc biệt giai đoạn 1: Là người có nhiều giải tuần cao nhất.

* Lưu ý: Nếu người dự thi tham gia thi 02 lần/01 tuần thì chỉ tính điểm 01 lần có điểm cao nhất. Trong trường hợp bằng điểm nhau thì xét trên kết quả câu hỏi tự luận có số điểm cao nhất.

- Giải giai đoạn 2: Căn cứ các tác phẩm dự thi được LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi về Tổng Liên đoàn, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng các tác phẩm và trao giải cho các tác phẩm có nhiều tương tác và có chất lượng hình thức, nội dung tốt nhất.

- Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể là các đơn vị công đoàn (công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở) tích cực triển khai hưởng ứng Cuộc thi.

 5.2. Cơ cấu giải:

- Giải tuần giai đoạn 1:

+ Giải thưởng phần trắc nghiệm

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Giải nhất

3

 2.000.000

6.000.000

Giải nhì

16

 1.500.000

24.000.000

Giải ba

30

 1.000.000

30.000.000

+ Giải tự luận và giải đặc biệt giai đoạn 1

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Giải thưởng phần tự luận

3

 2.000.000

9.000.000

Giải đặc biệt

1

 5.000.000

5.000.000

- Giải thưởng giai đoạn 2:

 Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Giải nhất

1

 5.000.000

5.000.000

Giải nhì

5

 3.000.000

15.000.000

Giải ba

10

2.000.000

20.000.000

Giải khuyến khích (chuyên đề)

15

1.000.000

15.000.000

- Giải tập thể: Căn cứ kết quả triển khai cuộc thi của các đơn vị công đoàn (kết quả thống kê trên phần mềm dự thi và nền tảng mạng xã hội), Ban Tổ chức sẽ xem xét trao 05 giải tập thể, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng. Dự kiến trao giải cả 2 đợt cuối tháng 12/2023.

Nhằm hưởng cuộc vận động của Công đoàn viên chức tỉnh, ngày 24/11/2023, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 27/CV-CĐSTC phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin - Trao kỳ vọng” để phát động và hướng dẫn toàn thể đoàn viên thuộc các Tổ công đoàn tham gia cuộc thi./.

Tải về:

- Công văn số 21/CĐVC  ngày 15/11/2023

- Công văn số 27/CV-CĐSTC ngày 24/11/2023

                                                                                          Lê Trung Kiên

Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một...

 • Cập nhật: 20-05-2024

Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định về...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 của Bộ Tài chính Thông tư về việc thi,...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về Ban hành các chuẩn...

 • Cập nhật: 16-05-2024

Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư số...

 • Cập nhật: 23-04-2024

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về việc Quy định thẩm...

 • Cập nhật: 10-05-2024

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết...

 • Cập nhật: 07-02-2024

Thông báo số 4755/TB-STC ngày 12/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc...

 • Cập nhật: 12-12-2022

Công văn số 4346/STC-QLG&CS về việc triển khai thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS...

 • Cập nhật: 17-11-2022

Tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

 • Cập nhật: 02-11-2022

Công văn số 3131/STC-TCHCSN của Sở Tài chính Quảng Trị ngày 30/8/2022 về việc tham...

 • Cập nhật: 31-08-2022

Công văn số 2984/STC-QLNS ngày 19/8/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

 • Cập nhật: 25-08-2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023...

 • Cập nhật: 25-08-2022

 

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 250 Hùng Vương – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.130 - Website: sotc.quangtri.gov.vn - Email: sotc@quangtri.gov.vn